De Bibliotheek van het Vredespaleis zoekt op korte termijn een full-time medewerker voor de Afdeling Automatisering. De Bibliotheek van het Vredespaleis verzamelt klassieke bibliotheekproducten in het vakgebied van het Internationaal Recht en is daarin toonaangevend, maar is dit evenzeer ten aanzien van de elektronische informatie die in de collectie is ingevlochten. Ook vervult de Bibliotheek van het Vredespaleis al enige jaren een voorbeeldrol in Nederland (Digitale Bibliotheek Prijs 2010) en in het buitenland (International Association of Law Libraries Website Award 2005) wat betreft de manier waarop die materialen met behulp van de digitale bibliotheek en de daarvoor in te zetten social media worden aangeboden.

De functionaris die de Bibliotheek van het Vredespaleis zoekt zal zich ten eerste bezighouden met bibliotheekautomatisering (OCLC) en kan bogen op een ruime ervaring met systemen voor bibliotheekautomatisering (niet noodzakelijkerwijs OCLC); ook moet de geïnteresseerde voor de functie visie hebben op de richting waarin de bibliotheekautomatisering zich thans ontwikkelt. Verder zal de nieuwe medewerker kennis moeten hebben van de backoffice van kantoorautomatisering (MS). Idealiter heeft de kandidaat ook kennis van verschillende vormen van database-software en scriptingsoftware als PHP en van CMS WordPress waarmee de website van de digitale bibliotheek wordt samengesteld.

Het werk wordt verricht in een kleine afdeling in een kleine bibliotheek van een kleine organisatie (Carnegie-Stichting) en wordt gecoördineerd door een teamleider; daarnaast wordt de nieuwe medewerker geacht bij afwezigheid van collega's in te springen in acute situaties en voor acute vragen, maar een extern bedrijf is altijd paraat op de achtergrond. Sleutelwoorden: flexibiliteit, coöperatief, nieuwsgierig, leergierig, werk zien liggen, pro-actief. Omdat de Bibliotheek van het Vredespaleis ook een zomerschool ondersteunt is gedeeltelijke aanwezigheid in de zomermaanden vereist. Inschaling: (max.) S. 9 (BBRA-ARAR). Email, met referenties, aan j.vervliet@ppl.nl voor 8-11-2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *