Scheldt search results

You searched for "" in Scheldt River and we have 298 result(s).

1. Observations sur l'état actuel de la République des Provinces-Unies, et sur la liberté de l'Escaut / par un Hollandois impartial. - 1784

2. Mémoires sur l'ouverture de la navigation sur l'Escaut : état de la question agitée entre Sa Majesté Impériale et les Provinces-Unies à ce sujet / par M. Linguet. - 1784

3. Dissertation sur l'ouverture et la navigation de l'Escaut / par M. Linguet. - 1784

4. Nouvelles considérations sur l'ouverture de l'Escaut : pour servir de suite à la dissertation du même auteur / par M. Linguet. - 1784

5. Considérations sur l'ouverture de l'Escaut / par M. Linquet. - 1784

6. Verhandeling over het openen en sluiten der Schelde, nevens de geschiedenis der Oostendesche Maatschappij van Koophandel, zedert haar begin in 1722 tot aan haare vernietiging in 1731 / C.R. Hausen. - 1785

7. Nouvelle dissertation et considérations sur l'ouverture de l'Escaut / Par M. Linguet. - 1785

8. Bedenkingen over de vrijheid der Schelde, door den Keizer gevorderd. Over de oorzaaken en waarschijnlijke gevolgen van deze vordering. / Door den Graave De Mirabeau. Met eene nauwkeurige kaart van den loop der Schelde, van Antwerpen tot aan haare uitwatering in zee. ; Uit het Fransch vertaald. - 1785

9. "Suite des considérations sur l'ouverture de l'Escaut", ou Observations sur le manifeste des États-Généraux, en date du 3 novembre 1784 / par M. Linguet. - 1785

10. Lettres à l'auteur des Considérations sur l'ouverture de l'Escaut / par le Quaker de Lillo. - 1785

11. Beknopt onderzoek van het recht der Nederlandsche republiek, tot het gesloten houden van de Schelde, door een voornaam Regtsgeleerde : kunnende dienen tot een aanhangzel der bedenkingen over de vryheid der Schelde door den Keizer gevorderd / onlangs in 't licht gegeven door den Graave de Mirabeau ; uit het Fransch vert. - 1786

12. Redevoering over het openen en bevaeren der Schelde / door den berugten heer[S.N.H.] Linguet ; vertaelt uit het Fransch. - 1801

13. Expédition de l'Escaut : enquête, pièces et documens relatifs aux affaires de l'Escaut, communiques aux deux Chambres du Parlement d'Angleterre. - 1810

14. Disputatio historico-politica inauguralis de flumine Scaldi clauso ... / defendet Fredericus van Hogendorp. - 1827

15. The navigation of the Scheld : is it a British question? : or cause for hostilities? / by Philo Justitiæ. - 1832

16. Over de geschillen tusschen Nederland en België betrekkelijk de riviervaart / door C.A. den Tex. - 1833

17. Over de geschillen tusschen Nederland en België betrekkelijk de riviervaart / C.A. den Tex. - 1833

18. Verhandeling over het bouwen van een fort, in den mond der Westerschelde, buiten Vlissingen en Breskens / door Abraham Caland. - 1836

19. De la liberté de l'Escaut : à propos du traité des 24 articles. - 1838

20. Eenige beschouwingen over de afdamming van het Sloe en betrekkelijk de verdere belangen van Zeeland, met den gunstigen invloed van derzelver bevordering op de provincie Noord-Braband en het hertogdom Limburg / door B.P.G. van Diggelen. - 1843

21. Brief van een vriend, over de afdamming van het Sloe / [door J.ab Utrecht Dresselhuis]. - 1843

22. Nog iets over de afdamming van het Sloe, naar aanleiding van "Eenige beschouwingen over de afdamming van het Sloe, enz. door B.P.G. van Diggelen" / door J. ab Utrecht Dresselhuis. - 1843

23. De afdamming van het Sloe nader aangeprezen / door B.P.G. van Diggelen. - 1844

24. De afdamming van de Oosterschelde : een woord aan belanghebbenden naar aanleiding van het verslag der Gedeputeerde Staten van Zeeland van 3 julij 1849 / Dirk Dronkers. - 1849

25. Concession de terre à endiguer en Zélande, près d'Anvers Compagnie des polders de l'Escaut oriental. - 1851

26. Statuts de la Compagnie des polders de l'Escaut Oriental. - 1851

27. Défense de l'Escaut / par A[lexis Henri] B[rialmont]. - 1856

28. La suppression du péage de l'Escaut : étude de droit public / par D. de Garcia de la Vega. - 1862

29. Du commerce de Belgique a propos de l'affranchissement de l'Escaut / par Auguste Parent. - 1863

30. Histoire politique de l'Escaut / par Ernest van Bruyssel. - 1864

31. Du barrage de l'Escaut Oriental et du Sloe au point de vue des traités et des faits : réponse à M. van Lansberge / par Un diplomate belge. - 1867

32. Les Barrages de l'Escaut Oriental et du Sloë, considérés au point de vue juridique / [par un Docteur en droit]. - 1867

33. À propos du barrage de l'Escaut / par J.W. van Lansberge. - 1867

34. Les brochures hollandaises et le Barrage de l'Escaut / par Désiré de Garcia de la Vega. - 1867

35. Erreurs ou Sophismes? : à propos des brochures d'un diplomate Belge et de M. Garcia de la Vega sur le barrage de l'Escaut oriental / par un ancien diplomate Néerlandais. - 1867

36. Examen de la question du barrage de l'Escaut Oriental / par G.G. Vreede. - 1867

37. Le barrage de l'Escaut oriental : observation sur le rapport de la commission internationale par un membre de la seconde chambre des états généraux des Pays-Bas / Gerrit Adriaan Fokker. - 1867

38. Report on the proposed barring of the East and Sloe Channels of the Schelde : adressed to the Right Hon. the Lord Stanley / by Charles A. Hartley. - 1867

39. La Hollande et les traités à propos des barrages de l'Escaut oriental et du Sloe : étude de droit international / par Désiré de Garcia de la Vega. - 1867

40. A propos du barrage de l'Escaut / J.W. van Lansberge. - 1867

41. De afdamming van de Ooster-Schelde. Het begin der vernietiging van ons staande leger. - 1867

42. Réponse à Un diplomate belge / par l'auteur de la brochure intitulée: À propos du barrage de l'Escaut. - 1867

43. Du Barrage de l'Escaut Oriental et du Sloe : réplique du diplomate belge / van Lansberge. - 1867

44. Des barrages de l'Escaut Oriental et du Sloe au point de vue technique / par A.R. Blommendal. - 1867

45. Barrage de l'Escaut Oriental / par L.P. - 1867

46. Guerre à la Hollande : (Affaire de l'Escaut) : révision des traités de 1839 / H. Vigneron. - 1867

47. Array. - 1867

48. Adviezen over de gevolgen der ontworpen afdammingen van de Oosterschelde en het Sloe. - 1867-1868

49. Histoire du péage de l'Escaut / par Edm. Grandgaignage. - 1868

50. De verplichtingen van Nederland als neutrale mogendheid ten opzichte der Schelde / Herman Arnoldus Crommelin Jr. - 1880

51. Het reglement op de bevissching der Schelde en Zeeuwsche stroomen : diss. [Leiden] / Johan Willem Jozef Pompe van Meerdervoort. - 1891

52. Joseph II et la liberté de l'Escaut : la France et l'Europe / F. Magnette. - 1896

53. Les fleuves internationaux traversant plusieurs territoires : l'Escaut en droit des gens / par Ernest Nys. - 1903

54. L'escaut et la neutralité permanente de la Belgique d'après les traités de 1839 et 1907 / par J.C.C. den Beer Poortugael. - 1910

55. L'escaut en temps de guerre / par Ernest Nys. - 1910

56. De Schelde-quaestie in de Tweede Kamer / J.C.C. den Beer Poortugael. - 1910

57. Geen verdedigingswerken aan de Wester-Schelde! : een betoog op historischen grondslag / W.G.F. Snijders. - 1911

58. La neutralité sur l'Escaut / par J.C.C. den Beer Poortugael. - 1911

59. L'Escaut : le droit international et les traités : rapport présenté à la section de droit maritime et colonial, Mars 1911 / Georges Brigode, Maurice Ducarne ; préface de Léon Hennebicq. - 1911

60. Een volkenrecht-puzzle / door J.C.C. den Beer Poortugael. - 1911

61. Vlissingen und Panama. - 1911

62. Die Küstenbefestigungen an der Scheldemündung bei Vlissingen : eine Betrachtung vom Standpunkt des Völkerrechts / Richard Horn. - 1911

63. La question de Flessingue / Commandant de Thomasson. - 1911

64. La fortification de l'Escaut occidental / par M.J. Westlake. - 1911

65. Buitenlandsche zaken / M.P.C. Valter. - 1912

66. De Schelde-quaestie / M.P.C. Valter. - 1912

67. L'Escaut : histoire d'un fleuve international : thèse, Paris / L. de Saint-Vincent. - 1913

68. Der Rhein-Maas-Schelde-Kanal von Crefeld nach Antwerpen : Entwurfsstudie / von Hentrich. - 1913

69. Album uitgegeven ter gelegenheid der 50ste verjaring der vrijmaking der Schelde = Album édité à l'occasion du 50e anniversaire de l'affranchissement de l'Escaut. - 1913

70. Des bâtiments militaires belges sur l'Escaut hollandais / Georges Brigode, Maurice Ducarne ; avec préface de Léon Hennebiqo. - 1914

71. Holland and the Scheldt / Arthur Page . - 1914

72. Holland and the Scheldt / by Th. Baty. - 1914

73. Les Allemands à Anvers et l'Escaut : le point de vue international / Édouard Clunet. - 1914

74. De vaart op de Schelde in vredes- en oorlogstijd : het Groot-Nederlandsche standpunt / door Leo Picard. - 1916

75. De neutraliteit van de Schelde / J.C.E. Kellermann Slotemaker. - 1917

76. Frankrijk's oorlogsdoel : annexatie ten behoeve van Frankrijk, België en Nederland : willekeurige beschikking over onze Schelde en haar Zeeuwsch stroomgebied / door J. Kühn. - 1918

77. L'Escaut depuis le Traité de Munster (1648) : aperçu historique / par Arthur Rotsaert. - 1918

78. Rectification des frontières hollando-belges : l'Escaut et l'Enclave de Maestricht : novembre-décembre 1918. - 1918

79. Schelde, Maas en Rijn : eenige beschouwingen over de herziening der verdragen van 1815, 1831 en 1839 / Léonce du Castillon. - 1919

80. Holland, Belgium and the powers : (translation) / by A.A.H. Struycken ; [vert. uit het Nederlands]. - 1919

81. Vers l'apaisement hollando-belge : commentaires sur les questions relevées vis-à-vis de la Hollande du c^oté de la Belgique. - 1919

82. De Schelde-beslommeringen / J.A. van Hamel. - 1919

83. Tractaten en tractaatsbepalingen de Schelde betreffende sinds 1648. - 1919

84. Nederlandsch of Belgisch? : beknopt overzicht van de staatkundige geschiedenis van de Westerschelde, Zeeuwsch-Vlaanderen en Limburg / door A.A. Beekman ; met 2 kaarten. - 1919

85. The Freedom of the Scheldt : Read Before the Grotius Society on May 12, 1916 / by Albert Maeterlinck. - 1919

86. The Freedom of the Scheldt : Read Before the Grotius Society on July 14, 1916 / by W.R. Bisschop. - 1919

87. The Freedom of the Scheldt : a Reply : Read Before the Grotius Society on July 14, 1916 / by Albert Maeterlinck. - 1919

88. Les ports et les voies navigables hollandaises. - 1919

89. Belgian ports and Dutch waterways : Antwerp and the Scheldt / by Batavus. - 1919

90. De Schelde en de vrede : eene voorlichting aan het Belgische volk / door Argus. - 1919

91. L'Olanda e le aspirazioni belghe / G.I. Hoogewerff. - 1919

92. Recht en politiek inzake Maas en Schelde : herziening van het tractaat van 1839 / door M.P. Vrij. - 1919

93. La liberté de l'Escaut / Albert Maeterlinck. - 1919

94. De Schelde / door J. de Louter. - 1919

95. The History of the Scheldt / Ch. Terlinden. - 1919-1920

96. Antwerpen, Rotterdam und ein Rhein-Maas-Schelde-Kanal / von W. Warsch. - 1920

97. L'Escaut et la Belgique : simples notes / par Ernest Nys. - 1920

98. La passe des Wielingen : droits et intérêts / par le Dr. Brugmans. - 1920

99. De Wielingen : rechten en belangen / door H. Brugmans. - 1920

100. Le nouveau régime de l'Escaut d'après le projet de traité hollando-belge / Maurice Bourquin. - 1920

101. La question du Wielingen / Maurice Bourquin, J. Paulus. - 1920

102. Het Wielingenvraagstuk / door W.C.J. Smit. - 1920

103. La revision des traités de 1839 : la passe des Wielingen, la situation internationale de la Belgique : discours prononcé par Hymans à la Chambre des Représentants, les 26 mai et 11 juin 1920 (d'après les "Annales parlementaires"). - 1920

104. Question of the Scheldt / prepared under the dir. of the Historical Section of the Foreign Office. - 1920

105. International rivers : being a reply to Prof. L.W. Lyde / by M.P. Vrij. - 1920

106. Le différend des Wielingen / par Charles De Visscher. - 1920

107. The History of the Scheldt / Ch. Terlinden. - 1920-1921

108. Correspondence : a Few Words About the Article of Professor Terlinden on "The History of the Scheldt" / P. Geyl. - 1920-1921

109. Another Version of the of the Scheldt History / F. de Bas. - 1920-1921

110. La question de l'Escaut / Maurice de Vernon. - 1921

111. The Scheldt and the Wielingen : Read Before the Grotius Society on November 9th, 1920 / G.W.T. Omond. - 1921

112. Les rapports hollando-belges : socialisme réaliste - la question flamande / Louis Piérard. - 1921

113. Une solution de la question hollando-belge / Ch. Hervy-Cousin. - 1923

114. Het Nederlandsch-Belgische tractaat / H. Dunlop. - 1925

115. Het verdrag met België / J.C. Ramaer. - 1925

116. Het verdrag met België en de internationale rechtsontwikkeling / door J.P.A. François. - 1925

117. Het Belgische verdrag en de beginselen van den Volkenbond / door V.H. Rutgers. - 1925

118. Revisione degli accordi del Trattato di Londra del 19 aprile 1839 relativi alla navigazione nella Schelda / Roberto Sandiford. - 1925

119. Het verslag van Cauwelaert inzake het anti-Nederlandsch verdrag : een Vlaamsch-nationaal antwoord en eene waarschuwing aan Nederland. - 1926

120. Kantteekeningen op het verdrag met België / door E. Fokker. - 1926

121. Het verdrag met België in de Tweede Kamer / door J.C. Ramaer. - 1926

122. Een historische onjuistheid : de grondslag van minister van Karnebeek's tractaat met België / A.J. van Vessem. - 1926

123. De verrassingen van het Tractaat met België / door A.J. van Vessem. - 1926

124. Weerlegging van bedenkingen tegen mijne beschouwingen over de Belgische Schelde-reserve, ingebracht door Ir. J.W. Albarda / door A.J. van Vessem. - 1926

125. Bescheiden ter opheldering van het vraagstuk der Wielingen, met een kaart / H. De Hoon. - 1926

126. Le traité hollando-belge devant les Etats Généraux des Pays-Bas / Richard Dupierreux. - 1926

127. De casus-belli-verklaring en het Nederlandsch-Belgische tractaat / W. Elink Schuurman. - 1926

128. Het "vacuum" op de Schelde / W.J.L. van Es. - 1926

129. België en wij / J.H.W.Q. ter Spill. - 1926

130. Het tractaat met België /W. Suermondt. - 1926

131. Het Nederlandsch-Belgisch tractaat / Th. van Welderen Rengers. - 1926

132. Het Nederlandsch-Belgisch tractaat / door Th. van Welderen Rengers. - 1926

133. Le traité holando-belge / E. van Raalte. - 1926

134. De nadere beslissing over het Nederlandsch-Belgisch verdrag / door J.H.W. Verzijl. - 1926

135. Het Nederlandsch-Belgische tractaat plicht en goede politiek / F.J.W. Drion. - 1926-1927

136. Het Nederlandsch-Belgische verdrag / Jan Schilthuis. - 1926-1927

137. Het verdrag met België in de Tweede Kamer Aangenomen / E. van Raalte. - 1926-1927

138. Nederland en België / E. van Raalte. - 1926-1927

139. Het Nederlandsch-Belgisch verdrag en onze Grondwet / A. Anema ... [et al.]. - 1926-1927

140. Nederland en België. - 1926-1927

141. La question de l'Escaut / A. Jaumin et M. Jottard. - 1927

142. Nederland en België : adviezen en opstellen uit de jaren 1919 en 1925-1927 / door H.T. Colenbrander. - 1927

143. Nederland, Vlaanderen, België : memories en vertoogen / door C. Gerretson. - 1927

144. L'Escaut et son embouchure : le différend des Wielingen / H. de Hoon. - 1927

145. Memorie van antwoord van H.A. van Karnebeek, minister van buitenlandsche zaken, aan de Eerste Kamer inzake het Nederlandsch-Belgische verdrag / H.A. van Karnebeek. - 1927

146. The Scheldt Dispute / Robert H. George. - 1927

147. Enkele opmerkingen over de Scheldequaestie / J.C. Baak. - 1927

148. Het smadelijk verdrag verworpen / P.H. Ritter Jr. - 1927

149. The Dutch-Belgian Dispute / H.P. Marchant. - 1927

150. Le traité hollando-belge / Jules Meulemans. - 1927

151. Het "vacuum" op de Schelde / W.J.L. van Es. - 1927

152. Eenige opmerkingen naar aanleiding van het Voorlopig Verslag van de Eerste Kamer over het Nederlandsch-Belgische Tractaat / door Th. van Welderen Rengers. - 1927

153. De Volkenbond en het verdrag met België / R.W.J. den Tex. - 1927

154. Ein Iswolski-Brief zur Vlissingerfrage / Egon Gottschalk. - 1927

155. Het rechtskarakter van het Scheldebeheer in het Belgisch verdrag / J.C. Baak. - 1927

156. La question de l'Escaut et le différend Hollando-Belge / Paul Bastid. - 1928

157. La questione della Schelda e i rapporti belga-olandesi / Rodolfo Mosca. - 1928

158. Open brief aan den minister van Buitenlandsche Zaken betreffende een verdrag met België / door H. Burger. - 1928

159. Le problème historique de l'Escaut et l'avenir du port d'Anvers / Ch. Terlinden. - 1928

160. Le problème historique de l'Escaut et l'avenir du port d'Anvers / M.W.J.M. van Eysinga. - 1928

161. Le problème historique de l'Escaut et l'avenir du port d'Anvers / Ch. Terlinden. - 1928

162. Le canal Anvers-Moerdijk : rapport présenté au Congrès national de la navigation intérieure (Bruxelles, novembre 1928) / Pr. Plouvier Jr. - 1928

163. Richtlijnen voor onze verhouding tot België / Ronax. - 1928

164. L'entretien de l'Escaut suivant les traités / par Rolin Jaequemyns. - 1928

165. Le régime international de l'Escaut / M. Siotto Pintor. - 1928 I

166. De stand van het Nederlandsche-Belgische vraagstuk / E. van Raalte. - 1928-1929

167. Nederland en België / Th. F.M. Schaepman. - 1928-1929

168. Bescheiden in zake de tusschen Nederland en België hangende vraagstukken door de wederzijdsche regeeringen gewisseld sedert de verwerping van het verdrag van 3 april 1925. - 1929

169. Discours sur les relations hollando-belges / J.C.L. van der Lande ; prononcé le 10 juin 1929 à une réunion tenue à l'initiative de MM. le vicomte P. Poulet et le vicomte A. van de Vijvere, ministres d'état, et du rév. père G.C. Rutten O.P., sénateur, à la salle des conférences de la fondation universitaire à Bruxelles. - 1929

170. Documents diplomatiques relatifs à la revision des traités de 1839 / Ministère des Affaires Etrangères. - 1929

171. Le régime international de l'Escaut / Sima Adanya. - 1929

172. Redevoering over de betrekkingen tusschen Nederland en België, uitgesproken den 10den Juni 1929 op een bijeenkomst, gehouden op initiatief van de heeren burggraaf P. Poullet en burggraaf A. van de Vijvere, ministers van staat, en pater G. C. Rutten O.P., senator, in de conferentiezaal der Fondation universitaire te Brussel / J.C.L. van der Lande. - 1929

173. Nadere nota van den Raad van Bestuur der Nationale Unie aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal : heeft de Nederlandsche Regeering een Schelde-Rijnkanaal aannemelijk verklaard, dat ligt "buiten de grenzen der Scheidingsregeling"? : België beweert dit : opheldering noodzakelijk. - 1929

174. Le conflit néerlando-belge / Louis Schwartz. - 1929

175. Le problème de l'Escaut et les négociations hollando-belges : les communications fluviales entre Anvers et le Rhin : le point de vue belge / Brabo. - 1929

176. Le problème de l'Escaut et les négociations hollando-belges : les communications fluviales entre Anvers et le Rhin : le point de vue hollandais / Rhénus. - 1929

177. Le problème de l'Escaut et les négociations hollando-belges : les communications fluviales entre Anvers et le Rhin : la réponse belge au mémorandum hollandais du 7 mai 1929. - 1929

178. Le liaison Belgique-Rhin : le Canal Anvers-Moerdijk et ses avantages au poit de vue général / M. Merlin. - 1929

179. Het onderhoud van de Schelde / A.J. van Vessem. - 1929

180. Eenige opmerkingen over de Belgisch-Nederlandsche betrekkingen / M. van Blankenstein. - 1929

181. Zuid-Limburgsche problemen : rapport aan regeering en Staten-Generaal / uitgebracht door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het district Maastricht en omstreken. - 1929

182. De annexatiepolitiek der Belgische regeering / door A.J. van Vessem. - 1929

183. Het Nederlandsche deltagebied (Rijn, Schelde, tusschenwateren) : een juridisch-politieke beschouwing / J. Zaaijer. - 1930

184. Belgium's Position in Europe / Paul Hymans. - 1930

185. Les communications fluviales du port d'Anvers avec le Rhin / Brabo. - 1930

186. Les communications fluviales hollando-belges / Brabo. - 1930

187. Les communications entre Anvers, la mer et le Rhin et la controverse belgo-hollandaise / Manfredi Siotto-Pintor. - 1930

188. Le probleme de l'Escaut et la jonction Anvers-Rhin : de la nécessité d'une entente entre la Belgique et la Hollande en vue de l'amélioration des eaux intermediaires entre Anvers et le Rhin et des voies-d'eau de l'enclave de Maestricht / Brabo. - 1930

189. Le rapport Segers sur la question hollando-belge et le point de vue hollandais / Rhenus. - 1930

190. Le régime international du canal de Terneuzen / Jan Borluut. - 1930

191. Nederland en België grondslagen van coöperatie en vriendschap volgens officieele Belgische opvatting : naar aanleiding van het rapport-Segers en de verklaring van minister Hymans in den Belgischen Senaat in april 1930 / door H.L. van Oordt. - 1930

192. Een Belgische misrekening / J. Zaaijer. - 1930

193. Schetskaart van de verschillende ontwerpen voor de verbinding Rijn-Schelde / uitg. door de Nationale Unie. - 1931

194. Deutschland und das belgisch-niederländische Scheldeproblem / Alfred Lederle. - 1931

195. Problém šeldy a budoucnost Antverp jako světového přístavu / Alexander Kohlík. - 1931

196. De Zeeuwse oestercultuur in gevaar / door J.C. Ramaer. - 1931

197. Où en est : le problème hollando-belge? / Brabo. - 1931

198. Le problème des communications fluviales hollando-belges / Scaldis. - 1931

199. De verhouding tusschen Nederland en België / J. Zaaijer. - 1931

200. Hoe staat het met de Hollandsch-Belgische betrekkingen? / door Brabo. - 1931

201. De Nederlandsch-Belgische onderhandelingen. - 1931-1932

202. Nederland en België / Th.F.M. Schaepman. - 1931-1932

203. L'Escaut : fleuve international et le conflit Hollando-Belge / par Ange Blondeau ; préf. de M. André Gardot. - 1932

204. Antwerpen : oorlogshaven? / Brinio. - 1932

205. Le problème des communications fluviales hollando-belges / P. Scaldis. - 1932

206. Le canal Anvers-Hollandsch Diep / P. Scaldis. - 1932

207. De Nederlandsch-Belgische betrekkingen / door H. Burger. - 1932

208. De triomf der Belgische diplomatie / C. Gerretson. - 1932

209. Schetskaarten uitgegeven door de Nationale Unie / ontwerp: E. van Konijnenburg. - 1932

210. Het netelige vraagstuk / W. van Lanschot. - 1932-1933

211. Een ernstig vraagstuk / R. Mees. - 1932-1933

212. Regeering en volk bij het buitenlandsche beleid / J. van Zwet. - 1932-1933

213. La question de l'Escaut : vers un règlement international du différend hollando-belge / Vicomte Terlinden. - 1933

214. Verslag der vergadering van het Kanaalcomité te 's-Hertogenbosch : gehouden op maandag 29 mei 1933 in den Raadskelder te 's-Hertogenbosch. - 1933

215. Le problème des communications fluviales hollando-belges : les questions de Terneuzen, de Bath et de Lanaye / P. Scaldis. - 1933

216. Nog eens het oude probleem : Nederland-België / A.B. Cohen Stuart. - 1933

217. De kanalen- en sluizen quaestie : de Brusselsche "Standaard" over de opgeschorte onderhandelingen en over voorstellen inzake Terneuzen / G. Nypels. - 1933

218. Nederlandse verdragsverplichtingen op de tusschenwateren : politieke rechtsgrond / J. Zaayer. - 1934

219. Geen "Moerdijkkanaal"! : politieke bezwaren tegen het toestaan aan België van ieder kanaal, dat het Hollandsch Diep rechtstreeks met de Belgische haven Antwerpen verbindt / door J. Zaayer. - 1934

220. La revision des traités de 1839 / B.M. Telders. - 1935

221. Notes sur l'histoire diplomatique de l'Escaut de 1789̀ à 1815 / Fernand Dehousse et Albert Parisis. - 1936

222. Die niederländisch-belgischen Verhandlungen der Nachkriegszeit, mit besonderer Rücksicht auf das Scheldeproblem in seiner historischen, militärischen und juristischen Bedeutung / Jacobus Verhoeff. - 1939

223. Die niederländisch-belgischen Verhandlungen in der Nachkriegszeit, mit besonderer Rücksicht auf das Scheldeproblem in seiner historischen, militärischen und juristischen Bedeutung / vorgelegt von Jacobus Verhoeff. - 1939

224. Des graven stroom / E.M. Meyers. - 1940

225. Communications and Transportations / Jan Frans Hostie. - 1945

226. La liberté de navigation sur l'Escaut / par P.A. Bovard. - 1950

227. Nederland, België en Rotterdam : uit de handelingen van de Rotterdamse gemeenteraad, december 1951 / [J.A.L.M. Loeff ... et al.]. - 1951

228. Benelux : Antwerpen, Rotterdam ......Moerdijk : een reeks bijdragen tot opheldering van het 106-jarig Belgisch-Nederlands 'Schelde-Rijn'-gesprek / door W. van Looveren ; uitgeg. voor het Nederlandsch Genootschap voor Internationale Zaken te 's-Gravenhage. - 1952

229. Politieke betrekkingen tussen Nederland en België, 1919-1939 / door Christoph Albert van der Klaauw. - 1953

230. De juridische aspecten van het Delta-plan / Eugeen Boon. - 1955

231. Verleden en heden rond de Schelde-Rijn verbinding / J. Wildeman. - 1965

232. Le statut international de lE̕scaut / par N. Erkens. - 1967

233. Het onaannemelijk tractaat : het verdrag met België van 3 april 1925 in de Nederlandse publieke opinie = The unacceptable agreement : public opinion in the Netherlands and the Belgian-Dutch treaty of April 3, 1925 / R.L. Schuursma. - 1975

234. De Belgisch-Nederlandse permanente commissie van toezicht op de Scheldevaart 1840-1976 / [door] C. Smit. - 1976

235. De evolutie van de verdragsregelingen betreffende de Schelde / E. van Bogaert. - 1978

236. Le droit international fluvial conventionnel particulier dans les eaux intermédiaires Escaut-Meuse-Rhin / R. Planchar. - 1979

237. Règlement pour la navigation sur l'Escaut maritime inférieur / Pierre Deseck. - 1980

238. Advisering volkenrechtelijke aspecten Scheldereglement / Ton IJlstra. - 1987

239. Le rachat du péage de l'Escaut / Rolande Depoortere. - 1991

240. The 1994 Agreements concerning the protection of the Scheldt and Meuse rivers / Axel Gosseries. - 1995

241. Agreement on the Protection of the (River) Scheldt (done at Charleville Mezieres, France, April 26, 1994). - 1995

242. Volkenrechtelijke aspecten van de exclusieve verdragen inzake de bescherming van Maas en Schelde / Herbert Tombeur. - 1996

243. L'évolution du Statut juridique de la Meuse et de l'Escaut : une mise en perspective des Accords de Charleville-Mézières du 26 avril 1994 / Pierre d'Argent. - 1997

244. Les accords de Charleville-Mézières du 26 avril 1994 sur l'Escaut et sur la Meuse / Joe Verhoeven. - 1997

245. The content of the agreements on the protection of the rivers Scheldt and Meuse / Frank Maes. - 1997

246. Is het water tussen België en Nederland niet diep genoeg? Volkenrechtelijke aspecten van de verdieping van de Schelde / Eric Suy, Karel Wellens. - 1999

247. Treaty between the United States of America and His Majesty the King of the Belgians : extinguishment of the Scheldt dues : dated at Brussels, July 20, 1863 : ratified March 5, 1864 : exchanged June 24, 1864 : proclaimed by the President November 18, 1864. - 19XX

248. Considérations sur les rapports des ingénieurs étrangers chargés d'examiner les questions qui se rattachent au barrage de l'Escaut Oriental etc. - 19XX

249. Advies Verdieping van de Westerschelde in volkenrechtelijk perspectief / Channa Samkalden, Thijs Berger. - 2001

250. Het juridisch statuut van de Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen in actueel en Europees perspectief / Eric Van Hooydonk. - 2002

251. Une grande affaire diplomatique: les négociations pour le rachat du péage de l'Escaut / Rolande Depoortere. - 2002

252. Het onaannemelijk tractaat van 1925 / Frans Baekelandt. - 2002

253. De totstandkoming van het Scheldeverdiepingsverdrag van 1995 : 'waar twee kijven, hebben beiden schuld" / Sander Meijerink. - 2002

254. Het belang van de Scheldeverdieping : economische, juridische en politieke context, ecologische impact en veiligheidsaspecten / Jan Blomme. - 2002

255. Juridische aspecten inzake het onderhoud van de Schelde / Eddy Somers. - 2002

256. De Belgisch-Nederlandsche verkeersverbindingen: een historische inleiding / Greta Devos. - 2002

257. Een Nederlandse visie op integraal gemeenschappelijk beheer van de Schelde / Bram Westerduin. - 2002

258. Een Vlaamse visie op integraal gemeenschappelijk beheer van de Schelde / Jan Strubbe. - 2002

259. De Schelde- en Maasverdragen / par Jean Pauwels. - 2005

260. Recht van internationale waterlopen / André Nollkaemper en Carel de Villeneuve. - 2007

261. Les commissions fluviales bilatérales développements récents concernant l'Escaut / par Erik Franckx et Cédric Van Assche. - 2007

262. De La Haye à Gand en passant par Charleville-Mézières : histoires d'Escaut et de la Meuse / par Joe Verhoeven. - 2007

263. Omgaan met internationaal milieurecht in de praktijk : het Wetlandsverdrag / J.M. Verschuuren. - 2007

264. Joint Commissions under Regional Boundary Waters Treaties Between the Kingdom of the Netherlands and Neighbouring Countries : a Brief Survey / Gerard H.W.M. Limburg. - 2008

265. Schuivende grenzen : nabuurrelaties in het Schelde-estuarium / Ineke van Bladel. - 2009

266. To Flood or Not to Flood ... That is the Question : het conflict over de Hertogin Hedwigepolder in het licht van artikel 6 van de Habitatrichtlijn / Mireille Bogaart. - 2011

267. Doutes sur la liberté de l'Escaut, réclamée par l'empereur; sur les causes & sur les conséquences probables de cette réclamation / par le comte de Mirabeau. - [1784]

268. Lettres historiques, politiques et critiques de m. le comte de Mirabeau. : Contenant les doutes sur la liberté de l'Escaut réclamée ... - [1784]

269. Doutes sur la liberté de l'Escaut, réclamée par l'Empereur; sur les causes & sur les conséquences probables de cette réclamation. / Par le Comte de Mirabeau. ; Avec une carte du cours de l'Escaut, depuis Anvers jusqu'a la mer. - [1785]

270. Papers relating to the expedition to the Scheldt, presented by His Majesty's command to both Houses of Parliament, January 1810. - [1810]

271. Herinnering aan het oordeel van eenen deskundigen over de afdamming van het Sloe / [door S. de Wind]. - [1843]

272. De afdamming van de Oosterschelde, ten vervolge van: Een woord van belanghebbenden, enz. / Dirk Dronkers. - [1849]

273. Barrages de l'Escaut oriental et du Sloe : exposé des négociations. - [1867]

274. Beschouwingen betreffende Grave en de Westerschelde in verband met de defensiewet : aan de regering en aan de leden der Staten-Generaal eerbiedig ter overweging aangeboden. - [1870]

275. L'Escaut depuis 1830 / Jean Jules Gustave Paul Guillaume. - [1903]

276. De Scheldekwestie / door J.H. Deibel. - [1916]

277. De Schelde-quaestie : voordracht in de politieke sectie van den Bond van neutrale landen, afd. Nederland, 10-24 Jan. 1917 / R.A. Klerck ; [uitg. door A.J. D'Ailly]. - [1917]

278. Collection de découpures de journaux relatives à la question de l'Escaut. - [1918-1922]

279. Onbetrouwbare voorlichting / [Stichting "Voorlichting omtrent Nederland"]. - [1923]

280. Beginselverklaring van het Nationaal Comité van Actie tot Wijziging van het Verdrag met België. - [1925]

281. Het Nederlandsch-Belgisch verdrag? : volkenrechtelijke beschouwingen / door G.M.R. Testa. - [1925]

282. Nederland en België de gevaren van het verdrag / door B. Nierstrasz. - [1926]

283. Hoe staat 't met het Belgisch Verdrag? / door G.M.R. Testa. - [1926]

284. Het Rijn-Maas-Schelde-kanaal en waterwegen in Limburg in verband met het verdrag van 3 april 1925 / door G.M.R. Testa. - [1926]

285. Die Scheldefrage : Völkerrechtliche und politische Betrachtungen / Conrad von Ellrichshausen. - [1927]

286. Het verdrag Nederland-België : stemmen uit Anti-Revolutionaire kringen II / [J.J. van Baarsel ... et al.]. - [1927]

287. De techniek bij het Belgisch verdrag in de Eerste Kamer / door J. Nelemans. - [1927]

288. Holland-België-Vlaanderen : het verhaal van eenen leeuw en eenen hond : korte en simpele overdenkingen over het verdrag Holland-België / door Jacob van Veerdeghem. - [1927]

289. Onze zee- en binnenvaartgeschillen met Holland / door Achille Rotsaert. - [1932]

290. Beginselverklaring (ten aanzien van scheepvaart en afwatering) / Nederlandsche Federatie inzake een Nederlandsch-Belgische Overeenkomst. - [1933]

291. De tusschenwateren, 1839-1867 : diplomatieke documenten / verzameld en uitgegeven door C. Gerretson. - [1943]

292. The Scheldt question to 1839 / by S.T. Bindoff ; with a forew. by G.J. Renier. - [1945]

293. Het Nederlands-Belgische waterwegenvraagstuk : een economische studie / [inl. door J.A.L.M. Loeff]. - [1952]

294. La résilitation de Benelux / E.J. Remy. - [1955]

295. Vrijmoedige brief van een uitgeweken Hollandsche Regent, aan zijn vriend in Holland, aangaande de Schelde, no. 1. - [ca. 1795]

296. Het gewijzigde verdrag met België : is aanvaarding thans mogelijk?. - [ca. 1926]

297. La revision des traités de 1839 : pourparlers de Paris : négociations des clauses fluviales et économiques : [discours prononcés par M. Segers à la Chambre des Représentants les 10 et 11 juin 1920 (d'après les "Annales parlementaires") ]. - [ca.1920]

298. Conflict and cooperation on the Scheldt River Basin : a case study of decision making on international Scheldt issues between 1967 and 1997 / by Sander V. Meijerink. - cop. 1999