Description

Page from a Dutch magazine with a cartoon depicting Woodrow Wilson, president of the United States of America during World War I, as a bomb.

More cartoons on Woodrow Wilson »

Help us describe our collection!

Share all you know about this cartoon
1916 to 1918 (estimated)
1917 (estimated)
230 x 289 mm
| |

|

Text on poster

" God geve,  dat de dag van oprechte onderhandelingen over een wereldvrede spoedig aanbreke en dat aan het gruwelijke moorden in het belang der menschheid paal en perk worde gesteld."

Uit een Amerikaansch prospectus :

Aandacht wordt verzocht !
" --- Het materiaal van deze, volgens onze nieuwste uitvinding, vervaardigde granaat is van bijzonderen aard. Hierbij worden namelijk twee zuren van explosieve kracht gebruikt. Het samenvloeien dezer twee zuren veroorzaakt een verschrikkelijke ontploffing, welke een grootere uitwerking heeft, dan welke vinding ook, to dusverre gebruikt. Splinters die bij de ontploffing met deze zuren in aanraking zijn gekomen en wonden, die daardoor ontstaan, beteekenen een dood met verschrikkelijke doodstrijd, binnen vier uren.
Volgens de ervaringen die wij gemaakt hebben met de in loopgraven heerschende omstandigheden, is het tengevolge van de giftige bijvoegingen onmogelijk door geneeskundige hulp een doodelijken afloop te vermijden."

Cleveland Automatic Machine Company
Cleveland, Ohio, U.S.A.

Additional info

Woodrow Wilson was president of the United States from 1913 to 1921. He based his re-election campaign 1n 1916 around the slogan, "He kept us out of war". But when Germany began unrestricted submarine warfare and tried to enlist Mexico as an ally, Wilson asked Congress to declare War, War was declared  on 6 April 1917.

 

Start your research in our Library

Relevant PPL-keywords for further research

Help us describe our collection!

Describe this collection item

* required fields
Your Name: *
Your Email: *
Telephone
Your Description: *
captcha
Enter this code: *