Description

Organogram of the Organization of the League of Nations, mentioning all the organs, all members of the League of Nations and a how the League of Nations Treaty came about. Germany and Japan are removed from the organogram.

Help us describe our collection!

Share all you know about this poster
1-01-1920 to 1-01-1940 (estimated)

This poster is not tagged yet.

Text on poster

Organisatie van den Volkenbond

Organen
Het permanente Hof van Internationale Justitie. Bestaat uit 15 rechters, gekozen door de vergadering en den raad; Zij worden benoemd voor 9 jaren en zijn herkiesbaar. Eerste voorzitter was Mr. Loder. Het hof, dat zijn zittingen houdt te 's Gravenhage in het Vredespaleis (schenking) van den Amerikaan Andrew Carnegie), spreekt recht in internationale geschillen.
De internationale Arbeidsorganisatie te Genève. Alle leden van den Volkenbond zijn lid. De organisatie bestaat uit de Internationale Arbeidsconferentie, die minstens eenmaal per jaar bijeenkomt, uit een besturend orgaan: Den Raad van Beheer, en het Internationale Arbeidsbureau te Genève. Het doel is het bevorderen van een goede arbeidswetgeving in alle landen.
De Raad. De Raad is het uitvoerend orgaan. Hij bestaat uit 14 leden, waarvan 5 permanent en 9 niet-permanent. De 5 permanente zijn: Duitschland, Groot=Brittanië, GFrankrijk, Italië en Japan. De niet-permanente leden worden voor den duur van 3 jaren aangewezen door de vergadering. De Raad vergadert ten minste 4 maal per jaar. De leden bekleeden om de beurt het voorzitterschap.
De Vergadering. De Vergadering is het wetgevend lichaam. Alle aangesloten staten hebben daarin zitting en kunnen ieder 3 vertegenwoordigers zenden, die echter tezamen 1 stem hebben. De jaarlijksche zitting heeft plaats te Genève in de maand september.
Het Secretariaat. Het Secretariaat is het administratieve orgaan van den bond. Het bereidt de zittingen van den Raad en van de Vergadering voor en zorgt voor het opstellen en publiceeren van alle documenten van den bond. Aan het hoofd staat de Secretaris-Generaal Sir Eric Drummond. J. Avenol.

Leden van den Volkenbond
Duitschland, Groot-Brittannië  , Frankrijk, Italië, Japan, Abyssinië, Albanië, Argentinië, Australië, België, Bolivia, Britisch-Indië, Bulgarije, Canada, Chili, China, Columbia, Cuba, Denemarken, San Domingo, Estland, Finland, Griekenland, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongarije, Ierland, Letland, Liberia, Lithauen, Mexico, Nederland, Nicaragua, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Panama, Paraguay, Peru, Perzië (Irak), Polen, Portugal, Roemenië, Salvador, Siam, Spanje, Tsjechoslowakije, Uruguay, Venezuela, Zuid Afrika, Zuidslavië, Zweden Zwitserland. Afghanistan, Ecuador, Irak, Rusland

Het volkenbondsverdrag kwam tot stand 10 januari 1920. Vooraf gingen:
Eerste vredesconferentiebte 's Gravenhage, 18 mei 1899 Bijeengeroepen op voorstel van Czaar Nicolaar II van Rusland
Tweede vredesconferentie te 's Gravenhage in 1907
Pemanente hof van Arbitrage te 's Gravenhage

De Volkenbond heeft tot taak de samenwerking tusschen de volkeren te bevorderen en den vrede en de veiligheid te waarborgen

Nadruk ongeoorloofd -  Copyright by the author Prof. Dr Teich - Uitgave N. Samsom - Alphen a.d. Rijn

Start your research in our Library

Relevant PPL-keywords for further research

Help us describe our collection!

Describe this collection item

* required fields
Your Name: *
Your Email: *
Telephone
Your Description: *
captcha
Enter this code: *