Description

Fragment from the message of Her Majesty Queen Wilhelmina on the occasion of the call for moral and spiritual rearmament; 10 October 1928.

Help us describe our collection!

Share all you know about this poster
11-1938 to 12-1938
1938
760 x 1015 mm

This poster is not tagged yet.

Text on poster

Eerlijkheid, vertrouwen Liefde. Richtsnoer tusschen personen en volken.
Uit de boodschap van Haare Majesteit koningin Wilhelmina ...

Nu de beklemmende dagen achter ons liggen, waarin ons het dreigend gevaar zoo duidelijk voor ogen stond, nu voor het oogenblik de mogelijkheid van algeheele vernietiging onzer beschaving is afgewend, is het een verheffende gedachte ons aller vervuld te weten van denzelfden wensch : den zegen van den vrede te bewaren.
Die begeerte naar vrede vormt een band tusschen alle volken. Toch is de deze, gepaard aan de versteviging van onze weermacht, nog niet genoeg. Wil de vrede duurzaam zijn, zoo moet hij worden gedragen door de gedachte, gegrondvest in den oproep.
Allen, zonder onderscheid kunnen we persoonlijk bijdragen tot den groei en de ontplooing van die gedachte, door van heeler......

G.C.T. van Dorp- Soerabaia

Start your research in our Library

Relevant PPL-keywords for further research

Help us describe our collection!

Describe this collection item

* required fields
Your Name: *
Your Email: *
Telephone
Your Description: *
captcha
Enter this code: *