All engravings from:

Start pageBack

Bos, L. van den, and L. van Aitzema, Historien onses tyds: Behelzende saken van staat en oorlogh, voorgevallen in, en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en door geheel Europa, mitsgaders in meest alle de andere deelen des werelds, beginnende met het jaar 1669 ... En eyndigende na het jaar 1679 ,   Vol. 8:1 (Amsterdam: Jan ten Hoorn and Jan Bouman, 1685).

Language of publication: Dutch

You searched or clicked for all scanned images from this publication, we have 11 result(s).

Hans Willem van Aylva
Louis XIII of France
Maximilian Henry of Bavaria
Charles II of England
William III of England
Michiel Adriaenszoon de Ruyter
Frederick William, Elector of Brandenburg
Christoph Bernhard von Galen
Leopold I, Holy Roman Emperor
Henry Casimir II, Prince of Nassau-Dietz
Cornelis Tromp