All engravings from:

Start pageBack

Gysius, J., Oorsprong en voortgang der Neder-Landtscher beroerten ende ellendicheden. Waerin vertoont worden, de voornaemste tyrannijen, moorderijen, ende andere onmenschelijcke wreetheden, die onder het ghebiedt van Philips de II coninck van Spaengien, door zijnes stad-houders in ’twerck ghestelt zijn, gheduyrende dese Nederlantsche troublen ende oorlogen ,   ([s.l.]: [s.n.], 1616).

Language of publication: Dutch

You searched or clicked for all scanned images from this publication, we have 16 result(s).

Charles V, Holy Roman Emperor
Philip II of Spain
Margaret of Parma
Antoine Perrenot de Granvelle
John IV of Glymes
Floris of Montmorency
Fernando Álvarez de Toledo, 3rd Duke of Alba
Fadrique Álvarez de Toledo, 4th Duke of Alba
Diederik van Bronckhorst-Batenburg
Lamoral, Count of Egmont
Philip de Montmorency, Count of Horn
Luis de Requesens y Zúñiga
John of Austria
Alexander Farnese, Duke of Parma
William the Silent
Albert VII, Archduke of Austria